Languages

dokumentacija

Kroz saradnju sa organima lokalnih vlasti, prikupljamo sve neophodne uslove i odobrenja za projektovanje, odnosno izgradnju objekata, dokumentaciju od Sekretarijata za urbanizam, saglasnosti komunalnih kuća i slično.

Studio Loft pruža formalno-pravne, tehničko-tehnološke i ekonomsko-finansijske ekspertske usluge za investicije svojih klijenata.