Languages

inzenjering

  • Izrada predmera i predračuna
  • Izrada kalkulacija cena
  • Izrada specifikacija materijala
  • Izrada tenderske dokumentacije
  • Izvođenje unutrašnjih radova
  • projektantski nadzor nad izvođenjem radova
  • kontrola kvaliteta (stručni nadzor nad izvođenjem unutrašnjih radova)